Booking vilkår for overnatting ved Visit Hovden

Senest oppdatert: 2021.03.14

Vilkår for Visit Hovden Overnatting


Innhold

1. Produkter ved Visit Hovden Overnatting
2. Generell informasjon
3. Kundens ansvar
4. Bestilling
5. Priser og betaling
6. Avbestilling / Avbrudd
7. Endring av overnattingsenhet
8. Klager på stedet
9. Force Majeure 

1. Produkter ved Visit Hovden

1.2 Hovdehytta
1.2.1 Overnatting leiligheter

1.3 Hovden Hytteformidling
1.3.1 Overnatting leiligheter og hytter


1.4 Hovden Høyfjellssenter
1.4.1 Overnatting hytter

1.5 Hovden Fjellstoge
1.5.1 Overnatting hotell, leiligheter, campinghytter og hytter


1.6. Hovdestøylen
1.6.1 Overnatting hotell, leiligheter og hytter


1.7. Bykle Hotell
1.7.1 Overnatting hotell, leiligheter og hytter

2. Generell informasjon

2.1. Aldersgrense
2.1.1 For leie av boenhet på Hovdehytta, Hovden Høyfjellsenter, Hovden Fjellstoge, Hovdestøylen og Bykle Hotell må kunden være fylt 20 år.  For leie av boenhet gjennom Hovden Hytteformidling må kunden være fylt 23 år. Gyldig legitimasjon kan bli krevd fremvist ved ankomst. Avvikende aldersbestemmelser kan gjelde i visse perioder og for visse boenheter.
2.2 Vær oppmerksom på at alle nevnte vilkår for bestilling av Visit Hovden sine produkter gjelder individuelle reservasjoner. Egne vilkår for grupper dersom ikke annet er avtalt.

2.2. Opphold i leilighet og hytte
2.2.1. Opphold i leilighet og hytte er basert på selvhushold, dersom ikke annet er avtalt. Kunden må ha med seg sengetøy og håndklær, eventuelt bestille mot et tillegg. Det er ikke tillatt å sove i senger uten sengetøy eller med sovepose.
2.2.2. Strøm er inkludert i prisen. Ved er ikke inkludert og må bestilles separat. Avfall plasseres i avfallsbod/container/søppelkasser plassert i hyttefeltene.
2.2.3. Utleieenheten må forlates rengjort og i samme stand som ved ankomst.
2.2.4. Hvis sluttrengjøring ved avreise ikke er tilfredsstillende ettersendes faktura for vask.

2.3. Innsjekk og utsjekk
2.3.1. Ta kontakt direkte med det aktuelle overnattingsstedet for avtale om klokkeslett for inn og utsjekk.
2.3.2 Dersom ankomst tidspunktet er senere enn klokken 20.00 ber vi om å bli informert om dette på telefon eller e-­post.

3. Kundens ansvar
3.1. Kunden plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår.
3.2. Kunden er ansvarlig for eventuell skade som ikke skyldes normal slitasje. Ved forsikringsskade belastes egenandel kunden.
3.3. Kunden plikter å følge retningslinjer fra overnattingsstedet, som bestemmelser angående husdyrhold, røyking og bruk av åpen ild m.m. Ved overtredelser vil det bli fakturert et minimumsgebyr på kr 1500­.
3.4. Sluttrengjøring kan bestilles senest ved ankomst. Bestilling av rengjøring som kommer inn etter ankomst kan ikke garanteres, men vil tas imot hvis kapasitet finnes.
3.5. Visit Hovden fraskriver seg ansvar for feil kunden gjør fordi de ikke har fulgt
gjeldende retningslinjer. Retningslinjene beskytter deg som gjest og Visit Hovden som distributør.

4. Bestilling
4.1. Før endelig bestilling, skal kunden lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Kunden er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til egne ønsker. Kunden er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med bestillingen.
4.2. Ved bestilling online mottas bekreftelse på e-post etter gjennomført bestilling.
4.3.. Vennligst kontroller at bekreftelsen er i henhold til din bestilling.
4.4. Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

– Kunden har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.
– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, ta gjerne kontakt med det aktuelle overnattingsstedet.

4.5. Visit Hovden er ansvarlig for at kundens kontaktopplysninger ikke blir misbrukt eller gjort kjent for tredjemann.
4.6. Nyhetsbrev og reisetips vil kun bli sendt til kunder som samtykker i dette. 

5. Priser og betaling

5.1. Priser
5.1.1. De avtalte prisene er bindende for alle parter.
5.1.2. Visit Hovden forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor bedriftens sin kontroll.

5.2. Betaling
5.2.1. Ved bestilling  kan beløpet enten betales i sin helhet, eller med delbetaling, dersom ikke annet er avtalt.
5.2.2. Ved betaling med faktura kommer det et faktureringsgebyr på 100,- NOK.
5.2.3. Betalingen må være gjort på forfallsdato. Ikke fullt betalte bestillinger kan kanselleres etter forfallsdato av Visit Hovden.
5.2.4. Ved bestilling hos eksterne leverandører som for eksempel booking.com, expedia eller Hotels.com gjelder betalingsvilkår som blir opplyst om på de sin nettside. 

6. Avbestilling / Avbrudd
6.1. Avbestilling skal skje skriftlig på e-post direkte til overnattingsstedet eller avbestilles online.
6.2. Dersom kunden ikke møter opp eller avbryter oppholdet vil bookingen betales i sin helhet.
6.3. Kunden er selv ansvarlig for å tegne av relevante forsikringer som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise,­ fritid og ansvarsforsikring.
6.4. Ved bestilling hos eksterne leverandører som for eksempel booking.com, Expedia eller Hotels.com gjelder avbestillingsvilkår som blir opplyst om på de sin nettside.
6.5. Serviceavgifter, porto, fakturagebyr og frivillige tilvalg (forsikring, billetter m.m.), refunderes ikke.

6.6. Hovden Hytteformidling
6.6.1. Dersom avbestilling finner sted 20 dager eller før første ankomstdag, betaler Hovden Alpin Resort tilbake innbetalt beløp minus avbestillingsgebyr på 20% av bookingen. Tilbakebetalingen gjøres fortløpende, men det kan i visse perioder ta opptil 30 dager for oss å behandle din tilbakebetaling.
6.6.2. Hvis tidspunkt for bestilling er innenfor 19 dager før ankomst regnes reservasjonen som bindende og kan ikke kanselleres uten at avbestillingsgebyr på 100% av hele totalbeløpet blir gjeldende.

6.7. Hovdehytta, Hovden Fjellstoge, Hovden Høyfjellsenter, Hovdestøylen, Bykle Hotell
6.7.1. Dersom avbestilling finner sted 14 dager eller før første ankomstdag kan booking kanselleres gebyrfritt, og innbetalt beløp betales tilbake.
Tilbakebetalingen gjøres fortløpende, men det kan i visse perioder ta opptil 30 dager for oss å behandle din tilbakebetaling.
6.7.2. Hvis tidspunkt for bestilling er innenfor 13 dager før ankomst regnes reservasjonen som bindende og kan ikke kanselleres uten at avbestillingsgebyr på 100% av hele totalbeløpet blir gjeldende.

6.8. Bookinger i Jul, Nyttår, Påske, vinterferie uke 7, 8 og 9 og Hovden Tour har egne avbestillingsvilkår. Gjelder Hovdehytta, Hovden Fjellstoge, Hovden Høyfjellsenter, Hovdestøylen og Bykle Hotell.
6.8.1. Dersom avbestilling finner sted 4 uker eller før første ankomstdag kan booking kanselleres gebyrfritt, og innbetalt beløp betales tilbake. Tilbakebetalingen gjøres fortløpende, men det kan i visse perioder ta opptil 30 dager for oss å behandle din tilbakebetaling.
6.8.2. Hvis tidspunkt for avbestilling er innenfor 4 uker før ankomst regnes reservasjonen som bindende og kan ikke kanselleres uten at avbestillingsgebyr på 100% av hele totalbeløpet blir gjeldende.

7. Endring av overnattingsenhet
7.1. På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingsstedet sin kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte kunden til et likeverdig bosted. Der det er mulig, skal kunden informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke kunden rett til å unnlate betaling for oppholdet.

8. Klager på stedet
8.1 Ved klager som gjelder Visit Hovden sine tjenester og produkter, ta snarest kontakt med personalet, slik at det gis mulighet å rette opp i feilen.
8.2 Feil som blir innberettet etter besøk, blir ikke kompensert økonomisk.

9. Force Majeure
9.1. Visit Hovden kan avlyse eller avbryte et opphold/avtale på grunn av force majeure, som forstås med krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og bensinrasjoneringer, grenselukkinger, epidemier, pandemier, natur- og forurensing katastrofer eller lignende hendelser.
Ved force majeure er Visit Hovden forpliktet til snarest å underrette kunden. Kunden vil i disse tilfeller ikke ha krav på noen godtgjørelse eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.
9.2. Visit Hovden og deres underleverandører står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter, eller annet som er utenfor selskapets kontroll.