Generelle vilkår for bestilling online hos Hovden Alpinsenter.

Senest oppdatert: 2015-03-19

 1. Generell informasjon

1.1 Den som bestiller på www.visithovden.com må være fylt 18 år. Dette gjelder for alle varer og/eller tjenester som kan bestilles på gjeldende nettside, ekskludert overnatting (j,f § 1.2)

1.2 Ved bestilling av overnatting må den som bestiller være minst 23 år. Gyldig legitimasjon blir krevd fremvist ved ankomst.

1.3 Kontroller bekreftelsen du mottar, bekreftelsen er vår kontrakt og det er viktig at leietaker kontrollerer at den er i henhold til bestillingen. Leietaker er selv ansvarlig for at kontrakten er i henhold til bestillingen.

1.4 Hovden Alpinsenter fraskriver seg ansvar for feil gjester gjør hvis de ikke har fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest, overnattingssted og Hovden Alpinsenter som distributør.

2. Bestilling

2.1 Du mottar e­-post når du har gjennomført bestilling og registrert deg som kunde.

2.2 Hovden Alpinsenter, og øvrige innholdsleverandører er ansvarlige for at din innloggingsinformasjon ikke blir misbrukt eller gjort kjent for tredjemann.

2.3 I forbindelse med at din bestilling blir lagd online samtykker du til at vi må sende informasjon til din e­postadresse. Du kan når som helst si opp abonnementet på disse mailene, utsendingen opphører da umiddelbart.

3. Priser

3.1 De avtalte priser er bindende for alle parter.

3.2 Overnattingsstedet forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor overnattingsstedet sin kontroll.

4. Betaling

4.1 Ved bestilling kan beløpet enten betales i sin helhet, eller med delbetaling.

4.2 Ved betaling med faktura kommer det et faktureringgebyr på 219,- NOK. Ved betaling av kort vil der ikke forekomme faktureringgebyr. Fakturamuligheten er midlertidig avstengt akkurat nå.

4.3 Betalingen må være gjort på forfallsdato, normalt minst 15 dager før ankomst. Ikke fullt betalte bestillinger kan kanselleres ved forfallsdato av Hovden Alpinsenter. Kansellerte bestillinger leder ikke til betalingsfrihet uten vanlige avbestillings-vilkår forekommer (j.f §5.1-4).

5. Avbestilling

5.1 Avbestilling skal skje skriftlig på e­-post til post@hovdenalpinsenter.no eller avbestilles online.

5.2 Om avbestilling finner sted 20 dager eller tidligere før ankomst, betaler Hovden Alpinsenter tilbake innbetalt beløp minus avbestillingsgebyr på 20% av bookingen. Tilbakebetalingen gjøres fortløpende, men det kan i visse perioder ta opp til 30 dager for oss å behandle din tilbakebetaling.

5.3 Avbestilles oppholdet 19 dager eller senere før ankomst, tilbakebetales kun det innbetalte beløpet hvis kunden kjøpt avbestillingsforsikkring og oppfyller de øvrige kravene for dette. Se lengre ned.

5.4 Bestiller er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempeel reise­ og fritidsforsikring samt reise og ansvarsforsikring.

6. Avbestillingsforsikring

6.1 Avbestillingsforsikring kjøpes sammen med bestillingen. Avbestillingsforsikring kan ikke kjøpes separat eller i ettertid.

6.2 Avbestillingsforsikring gir deg muligheten i visse situationer (se nedenfor) til å avbestille fram til og med dagen før avtalt ankomst. Kostnaden for selve avbestillingsforsikringen betales ikke tilbake.

6.3 Avbestillingsforsikring gjelder i følgende situasjoner, som ikke får være kjent før du bestilte:

6.3.1. Dødsfall, sykdom eller alvorlig ulykke som rammer deg, din mann/kone, partner, familie eller medreisende.

6.3.2. Innkallelse til militæret eller lignende.

6.3.3. Det skjer en alvorlig hendelse utenfor din kontroll, som du ikke kunne forutse når du bestilte og som medfører at det ikke er rimelig av oss å kreve at du beholder din reservasjon.

6.4 Du må kunne dokumentere dine grunner med en erklæring fra f.eks. lege, myndighetene eller forsikringsselskapet. Bare en kvittering fra et legebesøk er ikke nok som dokumentasjon. Erklæringen bør sendes til oss så snart som mulig, helst innenfor en uke fra avbestillingsdagen. Erklæringen sendes til post@hovdenalpinsenter.no

7. Force Majeure og utilfredsstillende værforhold

7.1 Hovden Alpinsenter og våre underleverandører (inkludert overnattingsteder) står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll. Vi tar forbehold om feilprising, beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå. Partene kan tre ut av avtalen dersom boenheten ikke kan benyttes på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd av vann­ eller el-­tilførsler, og lignende hendelser som verken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.

7.2 Hovden Alpinsenter og deres underleverandører står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter, eller annet som er utenfor selskapets kontroll

8. Endring av overnattingsenhet

8.1 På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingstedet sin kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte leietaker til et likeverdig bosted. Der det er mulig, skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate betaling for oppholdet.

9. Leietagers ansvar ved overnatting

9.1 Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår.

9.2 Leietaker plikter å følge bestemmelser angående husdyrhold, røyking og bruk av åpen ild. Ved overtredelser vil det bli fakturert et minimumgebyr på kr.1500,­. For øvrig andre gjeldene regler for overnattingsstedet.

9.3 Rengjøring kan bestilles senest ved ankomst og koster kr 1500,- eller 2000,- avhengig av hyttens størrelse. Bestilling av rengjøring som kommer inn etter ankomst kan ikke garanteres, men vil tas imot hvis kapasitet finnes. Prisen for sådan bestilling er normalt noe høyere en standardprisen.

10. Klager på overnattingsstedet

10.1 Dersom leietaker har klager vedrørende sin boenhet ved ankomst eller under oppholdet, ta snarest kontakt med personalet/resepsjon. Slik at det er mulig å rette opp feilen.

10.2 Dersom dere har tilbakemeldinger gjeldene Hovden Alpinsenter og våre produkter, vennligst ta kontakt direkte med Servicekontoret eller ring 37939400.

10.3 Feil som blir innberettet ved avreise eller senere, blir ikke kompensert økonomisk.

11. Innsjekk, utsjekk og ankomst

11.1 Innsjekk foregår tidligst klokken 16.00 på ankomstdagen.

11.2 Utsjekk er klokken 11.00 på avreisedagen. Såfremt ikke annet er avtalt.

11.3 Dersom ankomst tidspunktet er senere en klokken 20.30 ber vi om å bli informert om dette på telefon eller e­post.

11.4 Skipass som selges sammen i en pakke med overnattningen kan i visse tilfeller hentes på overnattingsstedet. Hvis ikke kan de hentes på Billettkontoret på Hovden Alpinsenter under ordinære åpningstider.

12. Vilkår for heiskort

12.1 Heiskort er personlig og må ikke overdras.

12.2 Mistet kort erstattes ikke.

12.3 Ingen returrett på Skipass.

12.4 Ved misbruk eller brudd på de alpine løypereglene kan kortet bli inndratt. Disse reglene kan du lese på vår hjemmeside.

12.5 Det gis ingen erstatting ved driftsstopp grunnet dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l.

13. Vilkår for Hovden Hytteformidling

13.1 Strøm er inkludert i prisen. Ved er ikke inkludert og må bestilles separat. Avfall plasseres i avfallsbod/container/søppelkasser plassert i hyttefeltene.

13.2 Leietaker er ansvarlig for eventuell skade som ikke skyldes normal slitasje. Ved forsikringsskade belastes egenandel leietaker.

13.3 Oppholdet er basert på selvhushold, leietakeren må ha med seg sengetøy og håndkleder, eventuell bestille på Hovden Hytteformidling. Det er ikke tillatt å sove i senger uten sengetøy eller med sovepose.

13.4 Hytten må forlates rengjort og i samme eller i bedre stand en ved ankomst.

13.5 Hvis rengjøringen ikke er tilfredsstillende blir hytten rengjort ettersendes faktura som vanlig vask. (jf §9.3).