Rail Jam i Tusseparken

Railjam for kids i Tusseparken! Meld deg på hos Hovden Aktiv, dette er gratis for alle barn.