Trugeturer

Med truger på beina kan du oppleve et ellers utilgjengelig vinterlandskap og komme tettere på naturen. Organiserte trugeturer er et voksende konsept som passer de fleste og regnes derfor som en lavterskelaktivitet.

Vi starter på et avtalt møtepunkt før vi går mot vårt turmål. Ved ankomst til destinasjonen lager vi kaffe på bål eller primus og kårer selvfølgelig turens beste kaffe! Vi tilpasser våre turer etter gruppens evne og ønsker.

Turen inkluderer lån av nødvendig utstyr, guide og kaffe.

Varighet: Ca. 2-3 timer
Pris: 450 kr per person
Alder: Anbefalt nedre aldersgrense 12 år