Hovden MiniTour

Dette er et skirenn uten tidtaking og hvor alle er vinnere og får medalje i premie!

Rennet er ei kort løype (ca 300 meter) som starter i lysløypa og har målgang i sentrum.

Barna starter to og to og blir delt inn i følgende aldersklasser;

  • 3-4 år
  • 5-6 år
  • 7-8 år
  • 9-10 år.

I startområdet vil det bli skiltet for oppstilling til de ulike aldersklassene. De minste barna kan ha en større ved sin side og som kan holde hånda eller dytte litt der det trengs.

Påmelding og henting av startnummer er hos Destinasjon Hovden (turistkontoret) i Hovdetun, Hovden sentrum. Dette kan gjøres i løpet av dagene før rennet.

Arrangementet er et samarbeid mellom HovdenTour, Destinasjon Hovden og sentrumsbedriftene.